Suptel – Bločky


Aplikáciu si stiahnete z linkov, ktoré ste dostali v mailovej správe spolu s prihlasovacími údajmi, príp. linky nájdete aj tu. Po prihlásení sa do aplikácie Vašimi prihlasovacími údajmi sa dostanete na úvodnú obrazovku. Do zoznamu Vašich pokladničných dokladov sa dostanete ťuknutim na dlaždicu Pokladňa EUR.

Zobrazí sa Vám zoznam pokladničných dokladov, kde ste priradení ako Zamestnanec. Kliknutím na vybraný doklad sa Vám zobrazia nasledovné možnosti:

Nie všetky akcie sú dostupné pre každého, ich zobrazenie je závislé na prístupových právach.

Oprava – v prípade, že doklad ešte nie je zaúčtovaný, je možné upraviť Popis a Zákazku na doklade.

Dokumenty – zobrazí zoznam priložených dokumentov, následne je možné zobraziť si náhľad daného dokumentu

Cez horné menu (ikona s tromi bodkami vpravo) sú dostupné akcie na priadnie nového dokladu.

Odfoť doklad (QR kód)

Slúži na pridanie nového dokladu odfotením. Po spustení akcie sa aktivuje fotoaparát, odfoťte čo najpresnejšie doklad. Po odfotení doplňne Popis a vyberte zákazku, ku ktorej patrí bloček. Potvrdíte Ok. Aplikácia odošle bloček na spracovanie. Ak by sa nepodarilo z obrázku vyčítať QR kód (napr. slabšia kvalita fotky, pokrčený bloček, nevhodne umiestnený bloček na fotografii, …), tak Vám zobrazí hlášku QR kód sa nepodarilo načítať z daného dokumentu. V takomto prípade stačí, keď naskenujete QR kód (kliknutím na ikonu ) do poľa s popisom V prípade, že sa nepodarilo prečítať QR kód z fotky/dokumentu, tak sem naskenuj kód priamo z dokladu. Následne znovu potvrďte Ok.

Nový (bez čítania QR kódu)

Akcia slúži na nahranie dokladu, ktorý neobsahuje QR kód (napr. niektoré potvrdenia od Pošty a pod.). Je potrebné vyplniť všetky povinné polia (označené *).

Doklad je možné nahrať viacerými spôsobmi:

– možnosť pridať fotografiu z galérie na zariadení

– možnosť pridať dokument zo súborov na zariadení

– možnosť odfotiť doklad

Nahraj doklad (QR kód)

Akcia slúži na odoslanie už existujúcej fotografie/skenu dokladu. Okrem použitia fotoaparátu je inak postup rovnaký ako v prípade akcie Odfoť doklad (QR kód).

Administrácia

V menu Administrácia, cez dlaždicu Používatelia je možné pridávať nových používateľov do aplikácie. Robí sa to cez akciu Nový (vpravo hore). Je tam výber zo zamestnancov, ktorý majú zadaný mailový kontakt. Mailový kontakt musí byť zadaný v Heliose s tým, že je to to typ E-mail, druh Do zamestnania.

V akcii je ponúknuté aj predgenerované heslo s náhodnými číslicami – heslo je možné zmeniť pri zadávaní alebo následne si používateľ po prihlásení môže nastaviť svoje heslo.

Po potvrdení akcie daný zamestnanec dostane mailovú pozvánku s prihlasovacími údajmi a linkami na stiahnutie aplikácie.