Výkazy práce


Nový výkaz

Kliknutím na dlaždicu Nový výkaz sa otvorí tabuľka, v ktorej sa pole Pracovník vyplní automaticky. Vyplníme ostatné polia – povinné a nepovinné (Dátum, Hodiny,Kategória aktivít, Aktivita, Popis, Projekt, Zákazník).

Vypísaný výkaz práce potvrdíme akciou

Užívateľ si tento Výkaz práce môže pozrieť v dlaždici moje výkazy.

Moje výkazy

Zobrazia sa všetky výkazy práce, prihláseného užívateľa. Výkazy práce, ktoré vyžadujú schválenie manažérom (napr. dovolenka) sú zvýraznené farbami podľa stavu:

  • oražová farba – čaká na schválenie
  • zelená farba – schválené
  • červená farba – zamietnuté

Výkaz práce ktorý už je v uzavretom období je označený šedou farbou a nedajú sa v ňom robiť žiadne zmeny.

Kliknutím na akciu (ktorú máme pri každom výkaze) máme možnosť výkaz práce opraviť, vymazať alebo si pozrieť detail.

Výkazy práce môžeme exportovať do Excelu kliknutím na akciu (v pravom hornom rohu)

Výkazy pre manažéra

Zobrazia sa výkazy práce z celého oddelenia. Všetky výkazy práce môžeme exportovať do Excelu kliknutím na akciu (v pravom hornom rohu)

Späť