Ako sa rozhodnúť na základe dostupných údajov, že aká akcia sa má spustiť


Cez meta data akcie je možné zadať konfiguráciu, ktorá umožňuje rozhodnúť, že ktorá akcia sa vo finále spustí na základne dostupných údajov, napr. z vybraného riadku.

Čiže je možné na základe vybraného riadku rozhodnúť, že ktorá editačná akcia sa má spustiť, napr. na riadku s úlohou sa otvorí editor úlohy, na riadku obchodníckej aktivity sa otvorí editor obchodníckej aktivity. Používateľ to vždy vyvolá jednou akciou Oprava.

Príklad hodnoty

{
 "ConditionalChange": [
  {
   "strExpression": "@Typ == \"PLA\" ? 58513 : 29278",
   "ChangePropertyValue": "IDObject",
   "LocateBy": "ID"
  }
 ]
}

strExpression – rozhodovacia podmienka – v kóde C#, v tomto prípade by mala vrátiť ID akcie, ktorá sa má vykonať – v uvedenom príklade sa spustí akcia s ID 58513 v prípade, že hodnota parametra @Typ sa rovná PLA, inak sa spustí akcia s ID 29278

ChangePropertyValue – možné hodnoty:

 • IDObject – mení sa ID akcie, ktorá sa má spustiť
 • IDDst – mení sa ID destination na ktorý sa má danou akciou navigovať (pre akcie NavigateTo)

LocateBy – zadajte hodnotu ID

Upozornenie

V prípade prenosu akcie cez balíčky/Package je nutné takto nastavené akcie po prenose ručne upraviť a zadať tam ID akcií z cieľového workspacu.