ERPIO Tools


Nástroje, ktoré možno použiť na:

  • Generovanie čiarových kódov
  • Generovanie QR kódov
  • Generovanie PAY by Square QR kódov (CZ)
  • Generovanie QR kódov pre QR platbu (CZ)

Tieto nástroje sú pre teraz zdarma, používajte ich spôsobom, aby neboli iný obmedzonaní a neohrozujúcim funkčnosť nástrojov. Ak porušíte tieto pravidlá, môžete byť zablokovaný. Nástroje môžu byť obmedzené alebo kedykoľvek zmenené na platené.

Nástroje fungujú aj cez https a aj cez http.

Swagger dokumentácia je dostupná na adrese https://tools.erpio.one/swagger/index.html

Čiarové kódy

GET /Barcode

Generuje obrázok s čiarovým kódom zo zadaného textového reťazca.

Parametre:

ParameterPopis
type
string
Barcode type. Available values :
Unspecified,
UpcA,
UpcE,
UpcSupplemental2Digit,
UpcSupplemental5Digit,
Ean13,
Ean8,
Interleaved2Of5,
Interleaved2Of5Mod10,
Standard2Of5,
Standard2Of5Mod10,
Industrial2Of5,
Industrial2Of5Mod10,
Code39,
Code39Extended,
Code39Mod43,
Codabar,
PostNet,
Bookland,
Isbn,
Jan13,
MsiMod10,
Msi2Mod10,
MsiMod11,
MsiMod11Mod10,
ModifiedPlessey,
Code11,
Usd8,
Ucc12,
Ucc13,
Logmars,
Code128,
Code128A,
Code128B,
Code128C,
Itf14,
Code93,
Telepen,
Fim,
Pharmacode
code
string
String for code
includeLabel
boolean
Barcode type. Default value : true
format
string
Result image format png or jpeg (default png). Available values : png, jpeg
foreColor
string
Foreground (stripes) color (optional – default Black) – color names or hex codes can be used
backColor
string
Background color, for transparent background use “transparent” (optional – default White) – color names or hex codes can be used
width
integer
Width of result image (optional)
height
integer
Height of result image (optional)

Príklad:

https://tools.erpio.one/Barcode?type=Code39&code=1234567890&includeLabel=true&format=png

QR kódy

GET /QRCode

Generates QR code images from a string of data

ParameterPopis
code
string
String for code
format
string
Result image format png or jpeg (default png)Available values : png, jpeg
foreColor
string
Foreground (stripes) color (optional – default Black) – color names or hex codes can be used
backColor
string
Background color, for transparent background use “transparent” (optional – default White) – color names or hex codes can be used
logo
string
URL of image which should be placed in the middle of final QR code
logoSizePercent
integer
Percentage size of logo compared to QR codeDefault value : 15
logoBorder
integer
Thickness of border around logoDefault value : 0
logoBorderColor
string
Color of border around logo
drawQuietZones
boolean
When set to false, QR code will fill whole image, otherwise there will be space around QR codeDefault value : true
size
integer
Size of QR codeDefault value : 580

Príklad:

https://tools.erpio.one/QRCode?code=Text%20v%20QR%20k%C3%B3de&format=png&foreColor=Red&backColor=Yellow&logoSizePercent=15&logoBorder=0&drawQuietZones=true&size=580

GET /QRCode/Event

Generates QR code to place an event to the user’s calendar application

Parametre:

ParameterPopis
subject
string
Subject for event
description
string
Description for event
start
string
Start date and time
end
string
End date and time
allDayEvent
boolean
All day eventDefault value : false
location
string
Location for event
encoding
string
EncodingDefault value : universal
format
string
Result image format png or jpeg (default png)Available values : png, jpeg
foreColor
string
Foreground (stripes) color (optional – default Black) – color names or hex codes can be used
backColor
string
Background color, for transparent background use “transparent” (optional – default White) – color names or hex codes can be used
logo
string
URL of image which should be placed in the middle of final QR code
logoSizePercent
integer
Percentage size of logo compared to QR codeDefault value : 15
logoBorder
integer
Thickness of border around logoDefault value : 0
logoBorderColor
string
Color of border around logo
drawQuietZones
boolean
When set to false, QR code will fill whole image, otherwise there will be space around QR codeDefault value : true
size
integer
Size of QR codeDefault value : 580

Príklad:

https://tools.erpio.one/QRCode/Event?subject=Pravideln%C3%BD%20meeting&description=Zvol%C3%A1vam%20na%20pokec&start=02%2F10%2F2024%2010%3A00&end=02%2F10%2F2024%2012%3A00&allDayEvent=false&location=Meeting%20room&encoding=universal&format=png&logoSizePercent=15&logoBorder=0&drawQuietZones=true&size=580

GET /QRCode/Wifi

Generates QR code to place an event to the user’s calendar application

Parametre:

NameDescription
ssidstring(query)
passwordstring(query)Default value :
authenticationstring(query)Default value : wpa
isHiddenSSIDboolean(query)Default value : false–truefalse
formatstring(query)Result image format png or jpeg (default png)Available values : png, jpeg–pngjpeg
foreColorstring(query)Foreground (stripes) color (optional – default Black) – color names or hex codes can be used
backColorstring(query)Background color, for transparent background use “transparent” (optional – default White) – color names or hex codes can be used
logostring(query)URL of image which should be placed in the middle of final QR code
logoSizePercentinteger($int32)(query)Percentage size of logo compared to QR codeDefault value : 15
logoBorderinteger($int32)(query)Thickness of border around logoDefault value : 0
logoBorderColorstring(query)Color of border around logo
drawQuietZonesboolean(query)When set to false, QR code will fill whole image, otherwise there will be space around QR codeDefault value : true–truefalse
sizeinteger($int32)(query)Size of QR codeDefault value : 580

Príklad:

https://tools.erpio.one/QRCode/Wifi?ssid=TestWifi&password=HesloPreWifi&authentication=wpa&isHiddenSSID=false&format=png&logoSizePercent=15&logoBorder=0&drawQuietZones=true&size=580

GET /QRCode/Contact

Generates QR code with contact information

Parametre:

NameDescription
firstname
string
The first name
lastname
string
The last name
nickname
string
The display name
phone
string
Normal phone number
mobilePhone
string
Mobile phone number
workPhone
string
Office phone number
email
string
E-mail address
birthday
string
The date of Birthday
website
string
Website / Homepage
street
string
Street name
houseNumber
string
House number
city
string
The city
zipCode
string
ZIP code
country
string
Name of the country
note
string
Memo text/note
stateRegion
string
State / Region
org
string
Organization/Company
position
string
Position
reversed
boolean
Default/False – The address format used in European countries. True – The address format used in North America.Default value : false
format
string
Result image format png or jpeg (default png)Available values : png, jpeg
foreColor
string
Foreground (stripes) color (optional – default Black) – color names or hex codes can be used
backColor
string
Background color, for transparent background use “transparent” (optional – default White) – color names or hex codes can be used
logo
string
URL of image which should be placed in the middle of final QR code
logoSizePercent
integer
Percentage size of logo compared to QR codeDefault value : 15
logoBorder
integer
Thickness of border around logoDefault value : 0
logoBorderColorstring(query)Color of border around logo
drawQuietZonesboolean(query)When set to false, QR code will fill whole image, otherwise there will be space around QR codeDefault value : true
sizeinteger($int32)(query)Size of QR codeDefault value : 580

Príklad:

https://tools.erpio.one/QRCode/Contact?firstname=Pavol&lastname=Farka%C5%A1&mobilePhone=%2B421905393747&email=pavol.farkas%40erpio.one&website=www.erpio.one&street=Mr%C3%A1zov%C3%A1&houseNumber=5&city=Bratislava&zipCode=831%2006&country=Slovensk%C3%A1%20republika&org=ERPIO%20s.r.o.&position=Product%20Manager&reversed=false&format=png&logoSizePercent=15&logoBorder=0&drawQuietZones=true&size=580

PayBySquare

GET /PayBySquare

Generates PayBySquare QR code. The PAY by square QR code allows you to quickly and accurately pay the invoice without having to rewrite the data. PAY by square has become the standard for encoding of payment information into QR codes in Slovakia, accepted by the Slovak Banking Association.

QR Platba

GET /QRPlatba

Generates QR code for QR Platba (Czech Republic). The QR code allows you to quickly and accurately pay the invoice without having to rewrite the data.

System

GET /System/Test/{test}

Testing method