ERPIO One


Konfigurácia

Panel

Dátové zdroje

Sady

Plochy

Dotaz

Push notifikácie


Spôsoby zobrazenia údajov

Tabuľka

Zoznam

Detail

Plánovač

Časová os

Kanban

Mapa

KPI View

Pokročilé úpravy – mobilná aplikácia

XAML Editor

XAML Zoznam

XAML Detail

Pokročilé úpravy – webová aplikácia

HTML hlavička a pätička

HTML Detail


MetaData

Nastavenia cez MetaData

Nastavenia klienta zo servera


Pluginy


Príklady

Spoločné (mobilný aj webový klient)

Ako nastavím parameter s input type cSet?

Ako nastavím parameter s input type cTextBox na možnosťou formátovania textu?

Ako nastaviť parameter tak, aby sa po zmene jeho hodnoty znovunačítali ostatné (EvOChanged)

Ako nastavím typ grafu na dlaždici

Ako vytvoriť záložky v editore

Ako nastavím editáciu bunky v tabuľke

Ako nastavím akciu typu Edit, aby sa nezobrazoval editor

Ako sa rozhodnúť na základe dostupných údajov, že aká akcia sa má spustiť

Ako nastaviť konverziu na stĺpec

Webový klient

Ako zobrazím graf na tabuľkovom zobrazení

Ako nastavím možnosť generovania linkov

Ako zobrazím náhľad dokumentu na tabuľkovom zobrazení/detaile

Ako usporiadať polia v editore

Ako zobrazím kontingenčnú tabuľku