ERPIO One


Konfigurácia

Panel

Dátové zdroje

  • Stĺpce pre farbenie údajov
  • Počítané (vlastné) stĺpce

Sady

Plochy

Dotaz

Push notifikácie


Spôsoby zobrazenia údajov

Tabuľka

Zoznam

Detail

Plánovač

Časová os

Kanban

XAML Editor

XAML Zoznam

XAML Detail

MetaData

Nastavenia cez MetaData

Pluginy

Príklady

Ako nastavím parameter s input type cSet?

Ako nastavím parameter s input type cTextBox na možnosťou formátovania textu?