ERPIO One


Konfigurácia

Panel

Dátové zdroje

  • Stĺpce pre farbenie údajov
  • Počítané (vlastné) stĺpce

Sady

Plochy

Dotaz

Push notifikácie


Spôsoby zobrazenia údajov

Tabuľka

Zoznam

Detail

Plánovač

Časová os

Kanban

Pokročilé úpravy – mobilná aplikácia

XAML Editor

XAML Zoznam

XAML Detail

Pokročilé úpravy – webová aplikácia

HTML hlavička a pätička

HTML Detail

MetaData

Nastavenia cez MetaData

Pluginy

Príklady

Ako nastavím parameter s input type cSet?

Ako nastavím parameter s input type cTextBox na možnosťou formátovania textu?

Ako nastaviť parameter tak, aby sa po zmene jeho hodnoty znovunačítali ostatné (EvOChanged)

Ako nastavím typ grafu na dlaždici

Ako vytvoriť záložky v editore

Ako nastavím editáciu bunky v tabuľke

Ako zobrazím graf na tabuľkovom zobrazení