Ako začať


ERPIO Online Service (EOS)

Služba ERPIO Online Service je poskytována v mnoha edicích, více na “Edice služby EOS”.

V této dokumentaci se věnujeme vlastnostem edicí EOS Free, EOS Lite a EOS Lite Plus.

Seznamte se z vlastnostmi služby EOS Lite.

Plocha DISPEČINK

Plocha MOJE PRÁCE

Plocha DATA

Plocha [Konfigurace]ERPIO Online Service můžete používat v prostřední internetového (webového) prohlížeče nebo v mobilní aplikaci. Mobilní aplikaci si můžete naistalovat na svůj telefon, tablet nebo notebook. Jak mobilní aplikaci naistalovat, používat a nastavit se dozvíte v ERPIO App dokumentaci. Obrázky použité v následujícícm textu jsou z prostředí internetového prohlížeče.

ERPIOOneIcon

DISPEČINK

S plochou Dispečink obvykle pracují vedoucí pracovníci. Obsahuje informace o plánování a přidělování práce, přehledy o naplánovaných, ukončených či zrušených požadavcích. Umožňuje provádět změny v plánování práce nebo opravy ve výkazech práce.

Popis bude doplněn …


MOJE PRÁCE

Plocha Moje práce obsahuje všechny informace potřebné pro práci v terénu. Pracovník zde vidí svůj kalendář, může vytvářet pracovní výkazy, prohlížet si historické výkazy, dokumentaci, související fotografie nebo zadávat nové požadavky zákazníka.

Popis bude doplněn …


DATA

Klíčová data jsou vlastně číselníky, které je nezbytné naplnit, aby tvorba pracovního výkazu byla rychlá a plynulá.

Popis bude doplněn …


[Konfigurace]

Na ploše Konfigurace si můžete nastavit způsob používání služby EOS a specifické informace potřebné pro tvorby pracovního listu. Tuto plochu vidí a může službu konfigurovat pouze administrátor služby.

Popis bude doplněn …