3.18 (18) – 20.11.2020


PlatformaTypPopis
VšetkyAddedNový Kanban View
VšetkyFixedNavigate to Url – aplikácia skončila výnimkou, keď bola Url adresa prázdna – ošetrené
VšetkyAddedMožnosť pre parametre typu cDecimal nastaviť počet desatinných miest pomocou nastavenia masky – nastavenia parametra, Extended, pole MaskDef
Všetky ChangedDetail View – tlačidlá s akciami sa zobrazia až po načítaní údajov