Pohyb v aplikácii


Pohyb v aplikácii

Po prihlásení do aplikácie uvidíte domovskú obrazovku ‘SELECT WORKSPACE, kde nájdete zoznam použiteľných položiek. Ak chcete získať ďalšie informácie, ťuknite na niektorú z položiek.