Ako nastavím akciu typu Edit, aby sa nezobrazoval editor


Je potrebné vytvoriť parameter s názvom #save a nastaviť ho ako skrytý – HideAll

Následne v akcii na záložke Additional ho zadáme do poľa StartParam

Pri taktomto nastavení akcie sa nezobrazí editor a rovno sa daná akcia spustí.