Ako nastavím parameter cFile pre výber viacerých súborov naraz


cFile – je možné zadat do extended config vlastnosť MultiSelectWithDelimiter s hodnotou oddeľovača a potom je možné vyberať viacero súborov, ktoré sa následne vrátia do parametra vo forme base64 stringu oddelené zadaným oddeľovačom. Takisto názvy vybraných súborov sa vrátia do príslušného parametra oddelené zadaným oddeľovačom