Ako usporiadať polia v editore


POZOR – funguje len na webovom klientovi!

Je možné usporidať editačné polia mocou responzívneho gridu až do 12 stĺpcov. Editačnému poľu sa nastaví počet stĺpcov, cez ktoré bude siahať. Ak súčet presahuj 12, tak to čo presahuje sa zobrazí v novom riadku. V prípade zobrazenia aplikácie na malom displeji, napr. na telefóne, sa polia zoradia pod sebou a pole bude na celú šírku displeja.

V príklade je usporiadanie v jednotlivých riadkoch nasledovné:

5-5-2

3-3-3-3

12

6-6

Zobrazenie na malom displeji:

Nastavenie sa robí priamo v editácii akcie, na jednotlivých parametroch. V editácii parametra:

V záložke Extended vyplním do poľa SysName kľúč “Cols”, vyberiem DType “Integer”, klikem Pridať. Pole Cols pribudne v zozname extended vlastností a tam vpíšem počet stĺpcov.