Ako zobrazím náhľad dokumentu na tabuľkovom zobrazení/detaile


POZOR – funguje len na webovom klientovi!

Aplikácia umožňuje zobraziť pri tabuľke a v detaile aj náhľad vybraného dokumentu (obrázok, PDF, Word dokument).

Náhľad sa nastavuje v Meta dátach navigačnej akcie, ktorá sa používa na zobrazenie tabuľky/detailu.

EntityIDent: LTWDAction

Prop. Name: PreviewConfig

Vzor konfigurácie (do políčka Value):

{
    "FileParameter": "@PreviewFile",
    "FilenameParameter": "@PreviewFilename",
    "Position": "right"
}
NázovPopis
FileParameterNázov parametra, ktorý obsahuje dokument
FilenameParameterNázov parametra, ktorý obsahuje názov dokumentu
PositionPodporované hodnoty top/right/bottom/left. Rozhoduje o umiestnení náhľadu z pohľadu tabuľky/detailu

V parametri uvedenom vo FileParameter/FilenameParameter by mal byť buď z riadku vytiahnutý dokument, alebo dokument môže byť získaný cez Getter, napr.