Ako zoskupiť údaje v tabuľke a zozname


Zoskupovať riadky tabuľky (položky zoznamu) je možné tak, že sa vytvorí stĺpec so systémovým menom začínajúcim na Group_ a hodnotou podľa ktorej sa údaje majú zoskupovať. Stĺpec je možné nastaviť ako Hidden. Ak aplikácia nájde takýto stĺpec, tak zapne zoskupovanie.

Skupiny sú zoradené podľa abecedy.

Do hodnoty pre zoskupenie je možné pridať reťazec ###, ktorý spôsobí to, že sa zobrazí len tá časť hodnoty, ktorá je za týmto reťazcom