XAML Editor


Potrebná verzia ERPIO App – 3.15 alebo novšia

Je možné vytvoriť vlastný editor pomocou zápisu XAML-u

Vytvára sa rovnako ako akcia typu Edit, navyše sa v záložke MetaData prídáva hodnota LTWDAction s názvom LoadFromXaml, kde to Value sa dáva príslušný XAML kód.

Príklad:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ContentView xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms" 
       xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
       xmlns:d="http://xamarin.com/schemas/2014/forms/design"
       xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
       mc:Ignorable="d"
  xmlns:views="clr-namespace:E1C.Views;assembly=E1C"
xmlns:app="clr-namespace:E1C"
xmlns:resources="clr-namespace:E1C.Resx"
       x:Class="E1C.Pages.EditPageCustom">
  <ContentView.Content>
    <Grid RowSpacing="10">
      <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="Auto" />
        <RowDefinition Height="1"/>
        <RowDefinition Height="Auto" />
        <RowDefinition Height="Auto" />
        <RowDefinition Height="1"/>
        <RowDefinition Height="Auto" />
        <RowDefinition Height="Auto" />
      </Grid.RowDefinitions>
      <Grid.ColumnDefinitions>
        <ColumnDefinition Width="*"/>
        <ColumnDefinition Width="*"/>
      </Grid.ColumnDefinitions>
      <!-- prvy riadok -->
      <Label x:Name="lPrihlaseny" Grid.Column="0" Grid.Row="0" />
      <Label x:Name="ePrihlaseny" Grid.Column="1" Grid.Row="0" />

      <!-- ciara za riadkom -->
      <BoxView Grid.Row="1" Grid.Column="0" Grid.ColumnSpan="2" BackgroundColor="Silver" HeightRequest="1" VerticalOptions="End" HorizontalOptions="FillAndExpand"/>

      <!-- druhy riadok -->
      <Label x:Name="lMnozstvo" Grid.Column="0" Grid.Row="2" />
      <Label x:Name="lMJ" Grid.Column="1" Grid.Row="2" />
      <!-- treti riadok -->
      <views:EditNumericUpDownButtons x:Name="eMnozstvo" Grid.Column="0" Grid.Row="3" ></views:EditNumericUpDownButtons>
      <views:EditSetView x:Name="eMJ" Grid.Column="1" Grid.Row="3" ></views:EditSetView>
      <!-- kvoli moznosti prace s hodnotou parametra musit existovat toto Entry, ale kedze ho nechcem zobrazit, tak je nastavene na IsVisible = False -->
      <views:EditEntry IsVisible="False" x:Name="eMJNazov" ></views:EditEntry>

      <!-- ciara za riadkom -->
      <BoxView Grid.Row="4" Grid.Column="0" Grid.ColumnSpan="2" BackgroundColor="Silver" HeightRequest="1" VerticalOptions="End" HorizontalOptions="FillAndExpand"/>

      <!-- stvrty riadok -->
      <Label x:Name="lDatum" Grid.Column="0" Grid.Row="5" Grid.ColumnSpan="2" />
      <views:EditDateTimeView x:Name="eDatum" Grid.Column="0" Grid.Row="6" Grid.ColumnSpan="2"></views:EditDateTimeView>
    </Grid>
  </ContentView.Content>
</ContentView>

Štandardné prvky XAML-u je možné použiť na grafickú úpravu zobrazeného editora. Na prácu s hodnotami parametrov je potrebné použiť predpripravené typy polí v ERPIO App v namespace E1C.Views (pozri spôsob použitia v príklade), ktoré reagujú na nastavenia parametrov:

 • EditEntry – v štandardnom editore Input type cText – jednoriadkové textové pole
 • EditEditor – v štandardnom editore Input type cText – viacriadkové textové pole
 • EditDateTimeView- v štandardnom editore Input type cDate alebo cDateTime – podľa nastavenia parametra buď pole s možnosťou výberu dátumu alebo dátum a času
 • EditBarCode
 • EditFileView
 • EditGPSView
 • EditCheckBox
 • EditNumericUpDownButtons
 • EditSetView

Napĺňanie hodnôt

Predpokladá sa, že názvy parametrov začínajú “@” prípadne iným jednoznakovým prefixom, ktorý sa pri spracovaní odstraňuje. Hodnoty z parametrov je možné používať pomocou prefixov:

 • “e” – hodnota parametra
 • “l” – popisok parametra

Tieto hodnoty sa získavajú použitím e[NazovParametraBezPrefixu] alebo l[NazovParametraBezPrefixu] v XAML, napr. lMnozstvo je nahradene popiskom z parametra nazvaneho @Mnozstvo.