HTML hlavička a pätička


Platí len pre webovú aplikáciu!

Je možné pridať do stránky vlastnú hlavičku a pätičku

Do akcie typu NavigateTo sa v záložke MetaData prídáva hodnota LTWDAction s názvom HeaderLoadFromHTML (pre nastavenie šablóny pre hlavičku) a FooterLoadFromHTML (pre nastavenie šablóny hlavičky zoznamu), kde to Value sa dáva príslušný HTML kód.

Reťazec FirstRow[NazovStlpca] bude nahradený hodnotou daného stĺpca z prvého riadku dátového zdroja.

Implementované s stránkach typu tabuľka, kalendár, kanban, mapa.

Príklad HeaderLoadFromHTML:

<div class="p-2 bg-light d-flex justify-content-between">
    <div>Vybraná firma: FirstRow[VybranaFirma]</div>
    <div>Vybraný rok: FirstRow[VybranyRok]</div>
</div>

Príklad FooterLoadFromHTML:

<div class="p-2 bg-light">
Obraty: Január - FirstRow[Sum01] | Február - FirstRow[Sum02] | Marec - FirstRow[Sum03]
</div>