KPI View


Zobrazenie tzv. KPI (Key Performance Indicator) podľa nastavení dátového zdroja.

Je potrebné pripraviť dátový zdroj s požadovanými údajmi. Zdroj by mal obsahovať nasledovné stĺpce:

  • KPIId – identifikátor KPI
  • KPITitle – názov KPI
  • KPIValue – hodnota KPI
  • KPIColor – farba pozadia KPI – hex zápis/názov farby
  • KPIFontColor – farba písma KPI – hex zápis/názov farby
  • KPIIcon – identifikátor ikony z Font Awesome
  • KPIActionId – ID akcie z daného workspace, ktorá sa má spustiť po kliknutí na KPI

Nastavenie akcie:

  • Navigačná akcia
  • Cieľ Data set a ID cieľového objektu vybrať pripravený dátový zdroj
  • do poľa Zobraziť ako je potrebné zadať hodnotu KPIView