MetaData


Akcie

HideBottomButtons

Typ akcie: Edit

Hodnota: true

Pre akciu typu edit, spôsobí, že sa v editore nezobrazia spodné tlačidlá, pre lepšie využitie obrazovky

EditButtons

Typ akcie: Edit

Hodnota: json

Možnosť pridať ďalšie tlačidlá k Ok/Cancel

{
	"ButtonOk": true,
	"ButtonCancel": true,
	"AdditionalButtons": [{
		"Text": "Pokus",
		"IconUrl": "https://erpio.app/examples/Umiestnenie.png",
		"ActionId": "25152"
	}, {
		"Text": "Pokus2",
		"IconUrl": "https://erpio.app/examples/CiarovyKod.png",
		"ActionId": "2222"
	}]
}

AllowExportToExcel

Pre zobrazenie ako tabuľka povolí akciu Export do Excelu

Typ akcie: NavigateTo

Hodnota: true