Nastavenie klienta zo servera


Pomocou Metadata nastavení v Middleware (MW) je možné vynútiť vybrané nastavenia klienta. Nastavenia sa robia na úvodnej stránke Dashboard, cez voľbu Metadata.

Pridaním nového záznamu s názvom ErpioSettings je možné nastaviť pre klienta vybrané hodnoty

Odskúšané nastavenia:

  • PINRequire – true/false – pri hodnote true bude klient pri vstupe do workspacu vyžadovať zadanie PINu aplikácie. Ak ešte nebol PIN vytvorený, tak sa v prvok kroku spýta na vytvorenie PINu. Bez zadania PINu nebude možné vstúpiť do daného workspace
  • GridShowFilter – true/false – touto voľbou môžete ovplyvniť zapnutie/vypnutie fulltextového vyhľadávania v setoch
  • NavigationHistoryMaxLength – celé číslo – toto voľbou ovplyvníte počet stránok, ktoré si mobilný klient pamätá – funguje len v mobilnej ERPIO App
  • DefaultPageSize – jedna z hodnôt All/5/10/15/20/25/30/35/40/50/100/500/1000 – predvolený počet načítaných záznamov na jednu stránku