Nastavenie klienta zo servera


Pomocou Metadata nastavení v Middleware (MW) je možné vynútiť vybrané nastavenia klienta. Nastavenia sa robia na úvodnej stránke Dashboard, cez voľbu Metadata.

Pridaním nového záznamu s názvom ErpioSettings (Prop. Name) je možné nastaviť pre klienta vybrané hodnoty

Odskúšané nastavenia:

  • PINRequire – true/false – pri hodnote true bude klient pri vstupe do workspacu vyžadovať zadanie PINu aplikácie. Ak ešte nebol PIN vytvorený, tak sa v prvok kroku spýta na vytvorenie PINu. Bez zadania PINu nebude možné vstúpiť do daného workspace

  • GridShowFilter – true/false – touto voľbou môžete ovplyvniť zapnutie/vypnutie fulltextového vyhľadávania v setoch

  • NavigationHistoryMaxLength – celé číslo – toto voľbou ovplyvníte počet stránok, ktoré si mobilný klient pamätá – funguje len v mobilnej ERPIO App

  • DefaultPageSize – jedna z hodnôt All/5/10/15/20/25/30/35/40/50/100/500/1000 – predvolený počet načítaných záznamov na jednu stránku

  • URLInBrowser – true/false – či sa má URL odkaz otvoriť v predvolenom prehliadači webových stránok a nie priamo v aplikácií – funguje len v mobilnej ERPIO App

  • CapturePhotoSize – Small/Medium/Large/Full/MaxWidthHeight – aká sa má ukladať veľkosť fotografií pri fotografovaní alebo výbere z galérie – funguje len v mobilnej ERPIO App

  • DateTimeMaskDef – reťazec – je možné nastaviť masku pre všetky polia typu dátum a čas pre daný workspace, napr. dd.MM.yyyy HH:mm 

  • DateMaskDef – reťazec – je možné nastaviť masku pre všetky polia typu dátum pre daný workspace, napr. dd.MM.yyyy

  • DecimalMaskDef – reťazec – je možné nastaviť masku pre všetky polia typu desatinné číslo pre daný workspace, napr. #,##0.000

  • IntegerMaskDef – reťazec – je možné nastaviť masku pre všetky polia typu celé číslo pre daný workspace, napr. #,##0.000