Nastavenie klienta zo servera


Pomocou Metadata nastavení v Middleware (MW) je možné vynútiť vybrané nastavenia klienta. Nastavenia sa robia na úvodnej stránke Dashboard, cez voľbu Metadata.

Pridaním nového záznamu s názvom ErpioSettings (Prop. Name) je možné nastaviť pre klienta vybrané hodnoty

Odskúšané nastavenia:

 • PINRequire – true/false – pri hodnote true bude klient pri vstupe do workspacu vyžadovať zadanie PINu aplikácie. Ak ešte nebol PIN vytvorený, tak sa v prvok kroku spýta na vytvorenie PINu. Bez zadania PINu nebude možné vstúpiť do daného workspace

 • GridShowFilter – true/false – touto voľbou môžete ovplyvniť zapnutie/vypnutie fulltextového vyhľadávania v setoch

 • NavigationHistoryMaxLength – celé číslo – toto voľbou ovplyvníte počet stránok, ktoré si mobilný klient pamätá – funguje len v mobilnej ERPIO App

 • DefaultPageSize – jedna z hodnôt All/5/10/15/20/25/30/35/40/50/100/500/1000 – predvolený počet načítaných záznamov na jednu stránku

 • URLInBrowser – true/false – či sa má URL odkaz otvoriť v predvolenom prehliadači webových stránok a nie priamo v aplikácií – funguje len v mobilnej ERPIO App

 • CapturePhotoSize – Small/Medium/Large/Full/MaxWidthHeight – aká sa má ukladať veľkosť fotografií pri fotografovaní alebo výbere z galérie – funguje len v mobilnej ERPIO App

 • DateTimeMaskDef – reťazec – je možné nastaviť masku pre všetky polia typu dátum a čas pre daný workspace, napr. dd.MM.yyyy HH:mm 

 • DateMaskDef – reťazec – je možné nastaviť masku pre všetky polia typu dátum pre daný workspace, napr. dd.MM.yyyy

 • DecimalMaskDef – reťazec – je možné nastaviť masku pre všetky polia typu desatinné číslo pre daný workspace, napr. #,##0.000

 • IntegerMaskDef – reťazec – je možné nastaviť masku pre všetky polia typu celé číslo pre daný workspace, napr. #,##0.000

Iba webová aplikácia:

 • WindowDialogSize – reťazec – je možé nastaviť veľkosť modálnych okien Predvolená / Celá orazovka pomocou hodnôt – modal-xl / modal-fullscreen
 • RichTextEditorPasteCleanup – true/false – pri kopírovaní zo schránky do RichText Editora sa pri hodnote true zobrazí otázka, že či chcem kopírovať formátovaný text, alebo očistený, príp. plain text

Iba mobilná aplikácia:

Farebné schéma

Pomocou Metadata nastavení je možné upraviť základnú farebnú schému aplikácie. Sú dostupné tieto parametre:

 • PrimaryColor – základná farba aplikácie, používa sa napr. v hornom toolbare, v gradientoch tlačidiel a pod.
 • PrimaryLightColor – svetlá varianta základnej farby
 • PrimaryLighterColor – ešte svetlejšia varianta základnej farby
 • PrimaryColorContrast – farba, ktorá je kontrastná k základnej, používa sa napr. ako farba písma v hornom toolbare a popisoch tlačidiel
 • SecondaryColor – alternatívna farba, používa sa napr. na zvýraznenie vybraného tab-u a pod.

Príklad nastavenia:

{
"CapturePhotoSize": "Small",
"Colors": {
    "PrimaryColor": "#479EDD",
    "PrimaryLightColor": "#68b0e3",
    "PrimaryLighterColor": "#beddf3",
    "PrimaryColorContrast": "#000000",
    "SecondaryColor": "#1c6397"
  }
}