Kontingenčná tabuľka


POZOR – funguje len na webovom klientovi!

Pomocou kontingenčnej tabuľky zobrazujeme prehľad dvoch alebo viacerých vzťahov medzi sebou.

Slúži na rýchly a prehľadný report.

Licencia

Zobrazenie vo forme kontingenčnej tabuľky je spoplatnené samostatne pre každý workspace. Pre viac informácii kontaktuje Vášho obchodného zástupcu, alebo píšte na sales@erpio.one.

Získaný licenčný kľúč sa zadáva cez Dashboard -> Metadata ako nový záznam s Property name PivotViewKey

Nastavenie – akcia

Zobrazenie kontingenčnej tabuľky sa nastavuje štandardnou akciou typu NavigateTo na set s údajmi pre kontingenčnú tabuľku, tak že v poli Show as sa zadá hodnota PivotView

Používanie kontingenčnej tabuľky

Pre rýchle vytvorenie novej kontingenčnej tabuľky treba kliknúť na ZOBRAZIŤ ZOZNAM POLÍ.

Pomocou Ťahaj a pusti premiestite požadované polia do polí a dáte Podať žiadosť.


V hornej lište si pomocou rôznych nástrojov uložíte, vymažete, premenujete alebo zduplikujete kontingenčnú tabuľku.


Tabuľka ponúka viacero možností zobrazenia grafov.


Tabuľku je možné exportovať do PDF, Excel alebo CSV formátu.

This image has an empty alt attribute; its file name is dashboar-vyber-exprot-1.png

Možnosť vybrať si zobrazovania súčtov v tabuľke.