Kontingenčná tabuľka


Pomocou kontingenčnej tabuľky zobrazujeme prehľad dvoch alebo viacerých vzťahov medzi sebou.

Slúži na rýchly a priehľadný report.


Pre rýchle vytvorenie novej kontingenčnej tabuľky treba kliknúť na ZOBRAZIŤ ZOZNAM POLÍ.

Pomocou Ťahaj a pusti premiestite požadované polia do polí a dáte Podať žiadosť.


V hornej lište si pomocou rôznych nástrojov uložíte, vymažete, premenujete alebo zduplikujete kontingenčnú tabuľku.


Tabuľka ponúka viacero možností zobrazenia grafov.


Tabuľku je možné exportovať do PDF, Excel alebo CSV formátu.

This image has an empty alt attribute; its file name is dashboar-vyber-exprot-1.png

Možnosť vybrať si zobrazovania súčtov v tabuľke.