Plugin e1_ws_custompump


Stiahnuť

Plugin, ktorý slúži ako cieľ pre pumpu s možnosťou vykonania ďalšieho príkazu voči internej databáze s výsledkami príkazu v pumpe.

Príkaz v poli query sa vykoná voči SQL pripojeniu brány.

Príkaz voči internej databáze sa zadáva do parametra s názvom @InternalCommand (parameter musí mať vybraný nejaký stĺpec zo zdrojového setu, inak sa nedostane do pumpy)

Názvy stĺpcov, ktoré vráti command v query pumpy je možné použiť ako parametre v commande v parametri @InternalCommand, napr. hlavné query vráti výsledok s názvom DokladOriginal, tak v @InternalCommand môžem použiť parameter @DokladOriginal.

Hodnoty zapísané do internej databázy, môžem zas ďalej použiť napr. ďalšou pumpoch ich preniesť do pôvodného zdroja a zapísať k pôvodným údajom napr. externé ID atď.

FAQ:

Čo robiť ak sa objaví chyba: “unknown error Insufficient parameters supplied to the command” – skontrolujte, či náhodou nemáte preklep v názvocha parametrov v @InternalCommand, napr. hlavný query vráti stĺpec s názvom OriginalDoklad a v @InternalCommand mám @OrginalDoklad