Plugin e1_ws_googlecalendar


Integrácia s Google Calendar, je možné zobraziť zoznam dostupných kalendárov, zobraziť udalosti z kalendára a udalosti je možné pridávať, editovať a aj vymazávať.

Balíček se vzorovým nastavením (Google Calendar) je dostupný ve Store po přihlášení se do ERPIO One:

https://my.erpio.one/Pages/yPack/ypackstorelist.aspx

Možnosť automatického uloženia vygenerovaného prístupového kódu

V modeli Codes sú pripravené nasledovné parametre, ktoré je potrebné vyplniť:

  • @workspaceId – ID workspace, v ktorom je Google Calendar použitý
  • @actionSaveCodeId – ID akcie, ktorá bola vytvorená v danom workspace podľa postupu vyššie a slúži na uloženie prístupového kódu
  • @e1key – autorizačný kľúč pre vybraného používateľa do vybraného workspace
  • @closeBrowserWindow – true/false – (iba webový klient) – či sa má okno, ktoré slúžio na overenie sa voči Google, zatvoriť po ukončení procesu

Pri tomto nastavení, nie je potrebné ručne kopírovať a ukladať prístupvý kód, uloženie prebehne automaticky na pozadí.