Plugin e1_ws_googlesheets


Stiahnutie pluginu – https://erpio.link/plugingooglesheets


Vytvoriť projekt a service account

https://console.cloud.google.com/projectselector2/iam-admin/serviceaccounts

Stiahnuť json file s private key a toto umiestniť vedľa dll pluginu, json file treba premenovať na google_credentials.json

 • V MW vytvoriť datasource s pluginom, model je Google Spreadsheets
 • do SQLcommandu sa daju písať filtre napr. A <> ” (kde A je stlpec, podľa ktorého chcem filtrovať), dávam zatiaľ default 1=1
 • sú tam predvolené parametre (cez tlačidlo s tromi bodkami)
 • SpreadsheetId beriem z url adresy daneho dokumentu, súbor je potrebné dať zdielať s právami redaktor na e-mail servisného konta
 • Range môže byť buď názov hárku alebo názov pomenovanej oblasti alebo rozsah buniek, napr. A1:E10

Nad setom sú pripravené akcie:

Podmienky (do poľa query filter/definition/command SQL) navigačných alebo detail akcií treba písať ako AND A <> ”, lebo defaultne sa tam použije filter z datasource a k nemu sa pridá tento z navigačnej akcie

Exporty do PDF, zobrazenie grafu

/*
//All requests must include id in the path and a format parameter
//https://docs.google.com/spreadsheets/d/{SpreadsheetId}/export

   //FORMATS WITH NO ADDITIONAL OPTIONS
   //format=xlsx    //excel
   //format=ods    //Open Document Spreadsheet
   //format=zip    //html zipped     

   //CSV,TSV OPTIONS***********
   //format=csv    // comma seperated values
   //       tsv    // tab seperated values
   //gid=sheetId       // the sheetID you want to export, The first sheet will be 0. others will have a uniqe ID

   // PDF OPTIONS****************
   //format=pdf   
   //size=0,1,2..10       paper size. 0=letter, 1=tabloid, 2=Legal, 3=statement, 4=executive, 5=folio, 6=A3, 7=A4, 8=A5, 9=B4, 10=B5 
   //fzr=true/false       repeat row headers
   //portrait=true/false    false = landscape
   //fitw=true/false      fit window or actual size
   //gridlines=true/false
   //printtitle=true/false
   //pagenum=CENTER/UNDEFINED   CENTER = show page numbers / UNDEFINED = do not show
   //attachment = true/false   dunno? Leave this as true
   //gid=sheetId         Sheet Id if you want a specific sheet. The first sheet will be 0. others will have a uniqe ID. 
                  // Leave this off for all sheets. 
   // EXPORT RANGE OPTIONS FOR PDF
   //need all the below to export a range
   //gid=sheetId        must be included. The first sheet will be 0. others will have a uniqe ID
   //ir=false          seems to be always false
   //ic=false          same as ir
   //r1=Start Row number - 1    row 1 would be 0 , row 15 wold be 14
   //c1=Start Column number - 1   column 1 would be 0, column 8 would be 7  
   //r2=End Row number
   //c2=End Column number

  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HKX80ejxUkD2WZUAZCAYPkUVneby-iH3kTjWHiXWGMU
  /export?exportFormat=pdf&format=pdf
  &size=A4
  &portrait=true
  &fitw=true    
  &top_margin=0.50
  &bottom_margin=0.50 
  &left_margin=0.50
  &right_margin=0.50      
  &sheetnames=false&printtitle=false
  &pagenum=false
  &gridlines=false
  &fzr=FALSE 
  &gid=0

  TABULKA
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HKX80ejxUkD2WZUAZCAYPkUVneby-iH3kTjWHiXWGMU/export?exportFormat=pdf&format=pdf&size=A4&portrait=true&fitw=true&top_margin=0.50&bottom_margin=0.50&left_margin=0.50&right_margin=0.50&sheetnames=false&printtitle=false&pagenum=false&gridlines=false&fzr=FALSE&gid=0

  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HKX80ejxUkD2WZUAZCAYPkUVneby-iH3kTjWHiXWGMU/export?exportFormat=pdf&format=pdf&size=A4&portrait=true&fitw=true&top_margin=0.50&bottom_margin=0.50&left_margin=0.50&right_margin=0.50&sheetnames=false&printtitle=false&pagenum=false&gridlines=false&fzr=FALSE&gid=1715368235        

  GRAF
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HKX80ejxUkD2WZUAZCAYPkUVneby-iH3kTjWHiXWGMU/export?exportFormat=pdf&format=pdf&size=A4&portrait=true&fitw=true&top_margin=0.50&bottom_margin=0.50&left_margin=0.50&right_margin=0.50&sheetnames=false&printtitle=false&pagenum=false&gridlines=false&fzr=FALSE&gid=10099204
  */