Plugin e1_ws_slack


Slúži na integráciu obľúbeného komunkačného nástroja Slack s ERPIO One. Umožňuje posielanie správ do kanálov (channel) a konkrétnym používateľom Slacku (user). User môže byť identifikovaný aj e-mailovou adresou. Integrácia je vytvorená ako “new” Slack App a používa bot user token na prístup do workspace.

Požaduje nasledovné povolenia:

 • Čítanie zoznamu verejných kanálov vo workspace
 • Čítanie zoznamu ľudí vo workspace
 • Čítanie e-mailových adries ľudí vo workspace (pre možnosť posielať správy do Slacku priamo na mailovú adresu bez potreby vedieť ID usera)
 • Posielanie priamych správ
 • Posielanie správ do verejných kanálov

Balíček so vzorovým nastavením a plugin na stiahnutie sú dostupné v Store:

https://my.erpio.one/Pages/yPack/ypackstorelist.aspx

Pridanie do Slacku:

 1. Navštívte adresu https://erpio.app/slack
 1. Kliknite na tlačidlo Add to Slack
 2. Prihláste sa do Vášho workspace
 1. Odsúhlaste požadované povolenia:
 1. Vygeneruje sa Vám prístupový token, ktorý je potrebné buď uložit ako konfiguračný súbor e1_ws_slack.config k dll pluginu, alebo ho môžete použiť v parametri @token, ktorý nájdete v Datasource

Modely:

 • Working with channels – getting list – model pre získanie zoznamu dostupných verených kanálov
  • preddefinovaný parameter – @token
 • Working with users – getting list – model pre získanie zoznamu dostupných ľudí
  • preddefinovaný parameter – @token
 • Working with messages – sending – model pre posielanie správ
  • preddefinovaný parameter – @token
  • preddefinovaná akcia – Send message to channel

Užitočné odkazy Slack:

FAQ:

 • nový riadok sa zadá do správy ako \\n