Inštalácia pluginu


TO DO

  • Zastaviť bránu
  • V adresári, kde je nainštalovaná brána vytvoriť adresár plugins
  • V ňom vytvoriť adresár s názvom pluginu
  • Nakopírovať do neho súbory pluginu
  • Spustiť bránu