Detail


Zobrazenie vybraného záznamu. Jednotlivé stĺpce sa zobrazujú podľa dátového typu, napr. v prípade obrázku, PDF dokumentu alebo Word-ového dokumentu sa zobrazí náhľad daného súboru.

Stĺpce v detaile je možné rozložiť do záložiek nastavením na stĺpci v set-e: