Kanban


Kanban je nástroj napr. na správu projektov, ktorý pomáha vizualizovať prácu, optimalizovať prebiehajúce práce a maximalizovať efektivitu. Kanban používa karty, stĺpce na priebežné evidenciu práce a pomáha pracovným tímom zaviazať sa k správnemu množstvu práce a zvládnuť ju.

Navigačná akcia, ktorá smeruje na set pre zobrazenie vo forme Kanban musí mať nastavenú hodnotu v Show as na KanbanView.

Požadované stĺpce

NázovPopisPovinný
TitleTitulok kartyáno
ImageURLNázov obrázku pre použitie na karte. Podporované sú obrázky v resources aplikácie. TO DO Zoznamnie
CategoryKategória, do ktorej karta patrí (identifikátor kategórie)áno
DescriptionPopis zobrazený na karteáno
ColorKeyNázov farby, je možné použiť názvy štandardných farieb dostupných v .NET – zoznamnie
TagsĽubovoľné popisky pre kartu. Pre viaceré je potrebné ich oddelovať znakom ;nie
SwimlaneFieldIBA WEBOVÝ KLIENT – slúži na usporiadanie kariet do skupín podľa hodnoty tohto stĺpcanie
IDIdentifikátor kartyáno

Šablóna karty sa dá upraviť pomocou XAML-u načítaného z meta dát. Názov meta dát LoadFromXAML.

Drag&Drop

Pre používanie D&D musí byť vytvorená akcia typu Edit s parametrom používajúcimi pre hodnotu stĺpce Category a ID. Akcia môže byť skrytá. Akcia nevie napĺňať iné parametre ako Category a ID.

Stĺpce

Stĺpce sa generujú automaticky podľa kategórií použitých na jednotlivých kartách. Stĺpce je možné nastaviť aj odkazom na set so zoznamom stĺpcov, pre ich zobrazenie je potrebné:

  • Dátový zdroj so sadou
  • Akcia Navigate to s nastaveným cieľom do sady so zdrojmi a nastavenou vlastnosťou “Show as” na hodnotu RelatedData

Potrebné stĺpce

NázovPopisPovinné
TitleNázov stĺpca – popis kategórieáno
CategoriesKategórie v rámci stĺpca (Identifikátory kategórii). Stĺpec môže obsahovať viaceré kategórie, v tomo prípade ich treba oddelovať znakom ;nie
IsExpandedČi sa má stĺpec zobraziť ako zbalený alebo rozbalený, default truenie
AllowDragČi sa karty zo stĺpca možu prenášať do iného stĺpca, default truenie
AllowDropČi je možné preniesť do tohto stĺpca karty z iného stĺpca, default truenie
MinimumLimitDefinuje miminálny počet kariet, ktorý by sa mal nachádzať v stĺpci, v prípade, že počet je nižší, zobrazí sa na stĺpci farebné zvýraznenie chybynie
MaximumLimitDefinuje maximálny počet kariet, ktorý by sa mal nachádzať v stĺpci, v prípade, že počet je vyšší, zobrazí sa na stĺpci farebné zvýraznenie chybynie