Mapa


Zobrazenie údajov vo forme mapy, mapa sa zobrazuje podľa platformy, na ktorej beží aplikácia. S tým súvisia aj rozdiely v zobrazení údajov. Vo webovej aplikácii sú použité BING mapy. Pin-y na mape slúžia ako riadky v tabuľke, dá sa s nimi rovnako pracovať ako keby ste klikali na riadky v zobrazení tabuľka.

Zobrazenie mapy je možné prepínať do rôznych variant – ulica / satelit / hybrid.

Požadované stĺpce

NázovPopisPovinný
LabelTitulok pin-uáno
TooltipDetail pin-uáno
LatitudeZemepisná šírka bodu na zobrazenieáno
LongitudeZemepisná dĺžka bodu na zobrazenieáno

Momentálne nie je možné používať vlastné pin-y, ani meniť farbu jednotlivých bodov.