Ako nastavím editáciu bunky v tabuľke


Špecifické nastavenie pre možnosť editovať nie celý riadok ako je štandardné.

Ukážka mobilná aplikácia

Ukážka webová aplikácia

Konfigurácia

Je potrebné splniť nasledovné:

  • Hodnota v bunke musí končiť s ID (identifikátorom), ktorý určuje o aký záznam ide. ID musí byť vo formáte #XXX
  • Musí v sete existovať stĺpec ID (môže mať aj hodnotu NULL)
  • Musí existovať editačná akcia, ktorá má parameter s nastavením Column value na stĺpec ID
  • Hodnoty pre ostatné parametre sa dajú získať cez getter s využitím parametra @ID
  • Navigačná akcia, ktorá sa použije na zobrazenie tejto tabuľky by mala mať nastavené:
    • Show as – Grid view
    • MetaData – pridať vlastnosť GridSelectionMode s hodnotou Cell

Pri dodržaní tohto nastavenia sa klient správa tak, že zoberie hodnotu z bunky, snaží sa tam identifikovať ID, ak nájde, tak skúsi nájsť akcie, ktoré majú parameter s hodnotou stĺpca ID, ak nájde, tak nastaví do neho hodnotu získaného ID a spustí akciu (alebo zobrazí výber akcií ak ich je viac ako jedna)