Ako vytvoriť záložky v editore


Na vybranom sete vyberiem akcie

Vyberiem si akciu, ktorú idem upravovať

V akcii definujem parameter v záložke Queryable

Obrázok, na ktorom je text

Automaticky generovaný popis

V záložke Extended doplním Tab – SysName

Obrázok, na ktorom je stôl

Automaticky generovaný popis

Obrázok, na ktorom je stôl

Automaticky generovaný popis