Ako nastavím typ grafu na dlaždici


Na dlaždici je možné zobraziť graf nastavením typu dlaždice na Graph box alebo Data box.

Graph box

Po vybraní tohto vyput sa zobrazuje štandarnde sĺpcový graf.

Od verzie 3.28(28) je možné cez Extended config nastaviť aj ine typy grafov. Nastavenie sa robí dole v časti Extended config. Je potrebné napísať do poľa SysName hodnotu ChartType, Dtype: String a kliknúť na Add. Následne do nového poľa napísať názov typu grafu.

Podporované sú nasledovné typy grafov:

Bar

Line

Area