Ako nastavím parameter s input type cTextBox na možnosťou formátovania textu?


Parameter s typom cTextBox štandardne umožňuje vkladať texty bez formátovania. Pomocou Extended config je možné nastaviť, aby sa v aplikácii tento parameter zobrazil s možnosťou formátovania textu. Na formátovanie sa používa HTML s CSS.

Aj na webe, aj v mobilnej aplikácii, je možné si zobraziť editor na celú obrazovku a to pomocou ikony . Tento režim umožňuje čo možno najpohodlnejšiu editáciu hodnoty v editore. V mobilnej aplikácii je štandarný náhľad obmedzený len na pár riadkov, z dôvodu zjednodušenia posúvania sa v editore na malej obrazovke.

V editore je k dispozícii široká množina nástojov na prácu s textom. Nástroje sú rovnké vo webovej aj mobilnej aplikácii.

Obsah takéhoto poľa je možné si zobraziť aj napr. v akcii typu Detail (kvalita renderovania výsledného sformátovaného textu závisí od možností danej platformy – text sa môže líšiť v zobrazení medzi webom, Androidom, IOS a Windows).

Postup nastavenia:

  1. V akcii pridáme parameter, zadáme názov, príp. hodnotu, zaškrtneme Editable a nastavíme Input type na cTextBox.
  2. Prejdeme do nastavení parametra cez ikonu . V záložke Extended vyplníme v poli Sysname hodnotu IsRichText a vyberieme v DType hodnotu Boolean. Kliknutím na tlačidlo Add sa pridá nová možnosť nastavení – zaškrtávatko IsRichText. Toto zaškrtneme.
  3. Uložíme nastavenia parametra a aj akciu.