Getting Started – old


Úvod

Registrácia

Naviguj na https://my.erpio.one

Registrácia

Potvrdenie registrácie

Potvrdzovací e-mail

Registrácia potvrdená

Prihlásenie

Úvodné nastavenia

Inštalácia a nastavenie brány

Stiahnutie brány

Dostupné typy brán

API kľúč

Vygenerovanie API kľúča

API kľúč pre bránu

Nový API kľúč

Zoznam aktuálnych API kľúčov

Spustenie brány

Brána

Konfigurácia SQL pripojenia

Príklad MS SQL Server

Brána pripojená

Overenie prístupu k údajom v databáze

Konfigurácia obsahu

Vytvorenie dátového zdroja

Typ zdroja

Základné údaje

Definícia príkazu

Uloženie štruktúry výsledku príkazu

Stĺpce

Editácia stĺpcov

Uloženie zdroja a vytvorenie sady

Základné údaje sady

Pridanie stĺpcov

Nastavenia stĺpcov

Stĺpec so zaškrtnutou voľbou V kompaktnom zobrazení sa zobrazí v prehľade typu Zoznam

Zotrieďovanie

Zoznam sád

Výber – zobrazí aktuálne údaje

Akcie – zobrazí zonam akcií k danej sade

Upraviť – zobrazí nastavenia sady

Dátove zdroje – zobrazí nastavenia dátového zdroja

Akcie

Nastavenia akcie

Parametre akcie

Plochy

Pridanie plochy

Položky plochy – dlaždice

Nastavenia dlaždice

Pridanie obrázku pre dlaždicu

Náhľad plochy na webe

Zobrazenie konfigurácie v aplikácii

Stiahnuť aplikáciu z obchodov dostupných platforiem:

Android

IOS

Windows 10

Prihlásenie do aplikácie

Plocha v aplikácii

Zobrazenie sady ako Zoznam

Editácia záznamu

Výsledok editácie