Inštalácia a nastavenie brány


Stiahnutie brány

Dostupné typy brán

API kľúč

Vygenerovanie API kľúča

API kľúč pre bránu

Nový API kľúč

Zoznam aktuálnych API kľúčov

Brána typu Portable

Tento typ brány sa používa na skúšanie nastavení, alebo počas vývoja nastavení. Beží pod lokálnym používateľom a pri reštarte počítača sa vypne. Nie je vhodná pre produkčné prostredie.

Nastavenia

Spustenie brány

Brána

Treba zadať vygenerovaný API kľúč, skontrolovať adresu server a nastaviť SQL pripojenie.

Konfigurácia SQL pripojenia

Príklad MS SQL Server

Brána pripojená

Brána typu Service

Rozbaliť obsah zip-u do adresára ideálne v nejakej krátkej ceste napr. C:\ERPIO. Inštaluje sa ako služba do Windows, beží na pozadí, pod používatľom, ktorý je nastavený v službe, predvolený je NETWORK SERVICE. Po reštarte počítača sa automaticky spustí, nie je potrebné sa o ňu starať, je vhodná pre produkčné prostredie.

Nastavenia

Spustenie konfiguračného nástroja služby

Nastavenie služby

  • skontrolovať adresu servera
  • zadať vygenerovaný API kľúč
  • nastaviť SQL pripojenie
  • zadať systémový a verejný názov pre službu
  • nainštalovať službu
  • po inštalácií sa sprístupní tlačidlo Štart, čím službu spustíte

Pri zmenách v konfigurácii je potrebné službu reštartovať.

Konfigurácia SQL pripojenia

Príklad MS SQL Server

Overenie prístupu k údajom v databáze

späť