Inštalácia a nastavenie brány


Stiahnutie brány

Dostupné typy brán

API kľúč

Vygenerovanie API kľúča

API kľúč pre bránu

Nový API kľúč

Zoznam aktuálnych API kľúčov

Spustenie brány

Brána

Konfigurácia SQL pripojenia

Príklad MS SQL Server

Brána pripojená

Overenie prístupu k údajom v databáze

späť