Konfigurácia obsahu


Vytvorenie dátového zdroja

Typ zdroja

Základné údaje

Definícia príkazu

Po dopísaní príkazu stlačíť ODOSLAŤ a následne dať uložiť štruktúru výsledku príkazu

Stĺpce

Editácia stĺpcov

Uloženie zdroja a vytvorenie sady

Základné údaje sady

Pridanie stĺpcov

Nastavenia stĺpcov

Stĺpec so zaškrtnutou voľbou V kompaktnom zobrazení sa zobrazí v prehľade typu Zoznam

Zoraďovanie

Zoznam sád

Výber – zobrazí aktuálne údaje

Akcie – zobrazí zoznam akcií k danej sade

Upraviť – zobrazí nastavenia sady

Dátove zdroje – zobrazí nastavenia dátového zdroja

Akcie

Nastavenia akcie

Parametre akcie

Plochy

Pridanie plochy

Položky plochy – dlaždice

Nastavenia dlaždice

Pridanie obrázku pre dlaždicu

Náhľad plochy na webe

späť