Globálne parametre


Globálne parametre slúžia na uchovanie potrebných hodnôt. Ukladajú sa na Middleware per user. Čiže každý prihlásený používateľ má vlastnú hodnotu globálneho parametra a táto je zdieľaná cez všetky jeho zariadenia.

Nastavujú sa na úvodnom Panely vo voľbe Global Params

TO DO

Nastavenie hodnoty globálneho parametru

  • akcia typu Navigate to, kde je v nazve parametru nazov globalneho parametru a vybrana hodnota sa mu nastaví

POZOR!!! pri Navigate to Dashboard, musí dashboard na dlaždiciach načítať nejaké data, inak sa hodnota do globálneho parametra neuloží