ERPIO Helpdesk


ERPIO Helpdesk slúži na evidenciu Vašich požiadaviek a na prehľad o ich aktuálnom stave riešenia.

Na používanie Helpdesku je odporúčané používať webového klienta na adrese https://helpdesk.erpio.app

Prepnutie sa z Vášho workspacu do ERPIO Helpdesk workspacu

Webový klient

Kliknite na hlavičku ľavého menu, kde máte názov a logo spoločnosti
Vyberte ERPIO Helpdesk

Zobrazenie Moja nástenka

Zobrazené sú požiadavky, ktoré máte priradená a tie, ktoré ste zadali, vo forme Kanban nástenky

Zobrazenie Mne priradené (nevyriešené)

Zobrazené sú požiadavky, ktoré máte priradené a neboli ešte dané do stavu Vyriešené. Zobrazenie je vo forme tabuľky/zoznamu požiadaviek

Zobrazenie Mnou zadané (nevyriešené)

Zobrazené sú požiadavky, ktoré ste Vy zadali a neboli ešte dané do stavu Vyriešené. Zobrazenie je vo forme tabuľky/zoznamu požiadaviek

Vytvorenie novej požiadavky

Novú požiadavku vytvoríte buď tlačidlom Nová požiadavka priamo na ploche Helpdesk, alebo ked ste na nástenke, príp. inom zozname požiadaviek cez tlačidlo Nová požiadavka vpravo hore.

Názov – napíšte stručný názov Vašej požiadavky.

Platforma, oper. systém, verzia – napíšte, ktorej klientskej aplikácie sa Vaša požiadavka týka.

Popis – popíšte čo najpodrobnejšie Vašu požiadavku. V prípade chyby alebo nejakého neočakávaného správania, popíšte jednotlivé kroky, ktoré tomu predchádzajú, aby sme boli schopný danú situáciu nasimulovať. V poli Popis môžete text podľa potreby formátovať, príp. využiť Copy/Paste a vložiť screenshot.

Typ – slúži na kategoriozovanie požiadavky, ak neviete, ktorá možnosť s predpripravených je správna, nechajte predvolenú

Závažnosť – slúži na kategoriozovanie požiadavky.

Vyber dokumenty – možete priložiť viacero dokumentov ako prílohy Vašej požiadavky.

Poznámka k prílohám – prípadné upresnenie k priloženým dokumentom

Detail požiadavky

V prípade potreby doplnenia požiadavky, alebo upresnenia, pridajte komentár k požiadavke.

Pri zmene Vašej požiadavky – pribudnutí komentára, zmene stavu a pod. dostanete notifikáciu na Váš e-mail.

Požiadavku možete vytvoriť aj zaslaním e-mailu na adresu support@erpio.one .