Montážne listy


Nový montážny list

Vytvorí nový montážny list pod prihláseným uživateľom, kliknutím na akciu vypísaním potrebných políčok a potvrdením, akciou . Uživateľ si tento montážny list bude môcť pozrieť v dlaždici Montážne listy-moje.

Montážne listy – moje / Montážne listy – všetky

Zobrazí zoznam montážnych listov. Nad vybraným montážnym listom (kliknutím na akciu )je možnosť ho podpísať (zadáva sa meno a podpis prijímateľa a vydávateľa). 

Montážne listy je možné exportovať aj do excelu a PDF. 

Detail montážneho listu:

Zobrazí novú plochu, obsahuje údaje o danom montážnom liste, ako aj o vybavení a jeho komponentoch. Je možné vytvoriť textovú poznámku, ktorá sa bude v exporte ukazovať na konci zoznamu komponentov. 

Späť