Sanitačné plány


Sanitačné plány – moje / Sanitačné plány – všetky

Zoznam všetkých sanitačných plánov, moje zobrazí podľa prihláseného usera.

Akcie v hlavičke

po kliknutí na šípku v akcii +Nový. sa nám zobrazia možnosti:

  • Nový vytvorenie nového sanitačného plánu (neuklada)
  • Log importu info o tom, kedy sa robili importy, z akých súborov, na ktorý dátum

Akcie v riadku

pri kliknutí na akciu sa nám zobrazia nasledujúce možnosti:

  • PDF vygeneruje PDF export sanitačných plánov na základe stlpcov Číslo plánu, Rok, Mesiac
  • Detail Detailnejšie zobrazenie vybraného Sanitačného plánu
  • Oprava oprava vybraného Sanitačného plánu
  • Podpis Nastavenie stavu objednávky a podpis od technika
  • Vymaž plán Dostupné iba pre administrátora, odstráni Sanitačný plán z databázy

Import plánov

Naimportuje Sanit.Plány z excel súboru, možnosť výberu viacerých súborov

Analýza objednaných prác

Možnosť zobrazenia sumáru všetkých statusov sanitačných plánov za vybrané obdobie, podľa vybraného kódu plánu. Každé EVO má vlastný záznam.

Späť