Sklad


Skladník má po prihlásení k dispozícii nasledovné voľby menu:

Pohyby

  • Príjem: Príjem materiálov na sklad. V čísleníku materiálu sa zmení stlpec prjmu nad danou šaržou, a následne sa vypočíta konečný stav.
  • Výdaj: Výdaj materiálov zo skladu. V číselniku materiálu sa zmení stlpec výdaju nad danou šaržou, a následne sa vypočíta konečný stav. 
  • Pohyb medzi skladmi: Presun materiálu z jedného skladu na druhý, respektíve presun zadaného množstva konkrétneho materiálu. Zdrojovému skladu sa v číselníku materiálu zmení výdaj. Cieľový sklad dostane materiál ako príjem.
  • Pohyb medzi umiestneniami: Umiestnenie tovaru na príslušného technika. Pri tejto akcií sa stav skladu nemení. 

Stav skladu

Zobrazí tabuľku s materiálmi, ktoré sú pridelené danému skladu, a ich konečným stavom (počtom), rozdelené podľa šarže.

Aktuálny sklad

Nastaví aktuálny sklad, nad ktorým sa bude pracovať v ostatných dlaždiciach

Stav umiestnení

Zobrazí zoznam technikov, nad ktorými sú definované umiestnenia tovarov. Po kliknutí na daného technika sa zobrazí zoznam jeho príslušných umiestnení.

Späť