Administrácia


Používatelia

Zobrazí sa zoznam všetkých Používateľov.

Kliknutím na akciu môžeme údaje o používateľovi Opraviť, alebo si pozrieť podrobnosti – Detail.

Kliknutím na akciu a vyplnením údajov pridáme nového používatela (E-mail, Meno, Priezvisko, Manažér – nadriadený kt. schváľuje niektoré pracovné výkazy napr. dovolenka, Heslo, …). Používateľ dostane na e-mail pozvánku, s prihlasovacími údajmi.

Zákazníci

Zobrazí sa zoznam všetkých Zákazníkov.

Kliknutím na akciu môžeme zákazníka Vymazať, Opraviť, alebo si pozrieť podrobnosti – Detail.

Kliknutím na akciu pridáme nového zákazníka.

Projekty

Zobrazí sa zoznam všetkých Projektov.

Kliknutím na akciu môžeme projekt Opraviť alebo si pozrieť Detail.

Kliknutím na akciu a vyplnením údajov, pridáme nový projekt.

Kategórie aktivít

Zobrazí sa zoznam všetkých Kategórií aktivít.

Kliknutím na akciu môžeme kategórie Opraviť, Vymazať alebo si pozrieť Detail .

Kliknutím na akciu pridáme novú kategóriu aktivít.

Aktivity

Zobrazí sa zoznam všetkých Aktivít ako aj to, či daná Aktivita Potrebuje schválenie manažérom, či je povinné vyplniť polia ako Zákazník alebo Projekt.

Kliknutím na akciu pridáme novú Aktivitu.

Uzávierky

Zobrazia sa všetky uzávierky.

Kliknutím na akciu si môžeme pozrieť Detail uzávierky alebo uzávierku Vymazať.

Kliknutím na akciu si môžeme vybrať obobie a urobiť novú Uzávierku.


Výkazy práce po uzávierke už nevieme upravovať, ani vytvoriť nový výkaz v už uzatvorenom období.

Späť