Prehľady


Výkazy práce sa dajú filtrovať

  • Podľa zákazníka
  • Podľa projektov
  • Podľa kategórií
  • Všetky výkazy (všetky výkazy práce, všetkých pracovníkov)

Späť