Schvaľovanie výkazov


Výkazy na schválenie

Zobrazia sa všetky výkazy práce, ktoré je potrebné schvaľovať. Sú rozdelené podľa farieb podľa toho v akom sú stave:

oranžová farba – čaká na schválenie

zelená farba – schválené

červená farba – zamietnuté

Kliknutím na akciu sa nám zobrazí detail výkazu práce s informáciami o stave schvaľovania (Schvaľovanie – stav), Dátumu (Schválené dňa), Mena schvaľovateľa (Schválil) a aj prípadné poznámky schvaľovateľa (Schvaľovanie – poznámky). Sú tam aj informácie o posledných zmenách kto (Zmenil) a kedy (Zmenené)výkaz práce zmenil.

Všetky výkazy na schválenie sa kliknutím na akciu exportujú do Excelu.

História schvaľovania

Späť