3.29 (29) – 14.01.2022


PlatformaTypPopis
AndroidFixedcSET – vždy po napísaní znaku sa skryje dropdown – opravené
IOSFixedcSET – nenastavuje hodnotu – opravené
VšetkyNewcSET – v Nastaveniach -> Vzhľad pribudla možnosť Zmeniť typ rozbaľovacieho poľa, ktorá zmení typ vyberača
VšetkyFixedcSET – Multiselect nevyvolával udalosť EvOnChanged – opravené
VšetkyNewGridPage a ListPage – pridaná možnosť zoskupovať riadky tabuľky (položky zoznamu), stačí vytvoriť stĺpec so systémovým menom začínajúcim na Group_
VšetkyNewGridPage – do akcie typu Navigate To navigujúcej na grid, ktorý má zoskupené riadky, je možné prida5 MetaData Collapsed, ktoré spôsobí to, že sa skupiny zbalia pri zobrazení
VšetkyNewEditor – parameter typu cFile – po vybraní PDF súboru sa zobrazí jeho náhľad
VšetkyNewcFile – je možné zadat do extended config vlastnosť MultiSelectWithDelimiter s hodnotou oddeľovača a potom je možné vyberať viacero súborov, ktoré sa následne vrátia do parametra vo forme base64 stringu oddelené zadaným oddeľovačom. Takisto názvy vybraných súborov sa vrátia do príslušného parametra oddelené zadaným oddeľovačom
VšetkyNewAllowMultiselect – do meta dát akcií typu Edit je možné zadať vlastnosť AllowMultiSelect s hodnotou true. Ak sa pri zobrazení setu nájde takto označená akcia, tak sa zobrazí ikona ktorá zapne možnosť spúšťať takto označené akcie nad viacerými vybranými riadkami
VšetkyNewPridaná nemčina
AndroidFixedAplikácia havarovala ak bol na zariadení nastavený iný jazky ako jeden z podporovaných – opravené
AndroidFixedPri otázka na povolenie (napr. prístup k fotkám, polohe…) zostal na obrazovke loading indikátor a nedalo sa ho odstrániť inak ako ukončením aplikácie – opravené
VšetkyChangedZmenený spôsob vyberania jazkyka aplikácie v súvislosti s novými možnosťami lokalizácie. Jazyk sa dá vybrať len na prihlasovacej obrazovke a pole s jazykom už je priamo viditeľné po zobrazení prihlasovacej obrazovky