3.30 (30) – 24.01.2022


PlatformaTypPopis
VšetkyFixedListPage – Zoskupovanie riadkov – zobrazovala sa iba prvá skupina – opravené
VšetkyNewDashItem – dlaždica s typom Text – text vie zobrazovať text vo formáte HTML – šírka podporovaných HTML tagov závisí od konkrétnej platformy zariadenia