3.31 (31) – 09.02.2022


PlatformaTypPopis
VšetkyNewImplemetntovaná podpora akcií spúšťaných pri udalostiach editoru (Action client commands), ktoré je možné nastaviť tak, aby sa spúšťala vybraná akcia alebo priamo príkaz v 2 udalostiach:
– pred otvorením editora (OnBeforeEditor)
– po kliknutí na tlačidlo Storno editora (OnAfterEditorCancel)
VšetkyNewPlánovač – prepínanie typu zobrazenia je teraz rozdelené na jednotlivé typy:
– Deň
– Týždeň
– Pracovný týždeň
– Mesiac
– Časová os