3.34 (34) – 19.04.2022


PlatformaTypPopis
VšetkyFixedNumeric Edit – pri nastavení niektorých lokalizácii, vrátil nesprávny desatinný oddelovač
VšetkyFixedPlánovač – zobrazenie ako časová os – pri Drag&Drop sa nemenila časová časť dátumu