3.35 (35) – 03.05.2022


PlatformyTypPopis
VšetkyNewNová vlastnosť na stĺpci v datasource – DataFormatString – pre GridView a DetailView je možné formátovať zobrazované hodnoty pomocou riadiacich reťazcov, napr:
N2 – desatinné číslo s 2 desatinnými miestami
dd.MM.yyyy – dátum vo formáte napr. 03.05.2022
dd.MM.yyyy HH.MM – dátum a čas vo formáte napr. 03.05.2022 09:00 atď.
VšetkyNewParameter extended settings – cSet – SelectOnly – combobox neaktívny, výber hodnoty je možný len cez tlačidlo na zobrazenie vyberača
VšetkyNewParameter extended settings – cSet – InputOnly – zobrazí sa textbox namiesto combobox-u
VšetkyFixedListView – pri zoskupení sa mohla objavovať chybová hláška Index out of bounds – opravené
WindowsFixedLoading indicator – mohla sa zobraziť chybová hláška Object reference not set – opravené
VšetkyChangedPDF náhľad – kvalita pri tlači bola nastavená na vysokú (doteraz bola predvolená nízka)
VšetkyFixedcFile,cGallery – pri nastavení na možnosť nahrávania viacerých obrázkov/súborov sa nevracala hodnota so súbormi – opravené
VšetkyNewAkciu je možné spustiť bez zobrazenia editoru, treba vytvoriť parameter s názvom #save a nastaviť ho do StartParam
VšetkyNewGridView – je možné vytvoriť stĺpec so systémovým názvom __scrollTo (typ bool/BIT), pomocou ktorého môžem riadiť, na ktorý riadok sa nastaví scroll (prvý riadok, ktorý má hodnotu true/1)
VšetkyChangedKanbanPage – ak nebol v datasource žiadny stĺpec označený ako Key, tak riadkové akcie nevedeli získať hodnoty z vybraného záznamu – upravené, aby key nebol vyžadovaný