3.38 (38) – 08.08.2022


PlatformyTypPopis
VšetkyNewParameter akcie typu Edit – je možné v Extended konfigurácii pridať vlastnosť BackgroundColor – String a zadať tam farbu. Následne editačné pole bude podfarbené touto farbou
VšetkyNewParameter typu cSet – v mapovacích parametroch pribudlo zaškrtávatko H, ktoré pri zaškrtnutí spôsobí to, že text tohto parametra sa nebude zobrazovať vo vyberači
IOS,AndroidFixedMaskEdit pre cDateTime spôsoboval, že sa dátum a čas zobrazoval 2x
WindowsChangedcSignature – defaultná farba bola červená – zmenená na modrú
VšetkyChangePIN aplikácie – bola upravená obrazovka na zadávanie PINu, robí sa focus na pole pre zadávanie PINu, po zadaní správneho PINu sa automaticky potvrdí. V nastaveniach aplikácie pribudla možnosť vypnúť/zmeniť PIN
VšetkyChangedHlášky z akcií vypisovali aj systémový detail – upravené na zobrazenie len textu hlášky plus možnosť zobraziť si cez tlačidlo Detail celú hlášku v pôvodnom znení
IOSFixedcSet parameter pri zobrazení nenačítal popis, ale len zobrazil systémovú hodnotu
VšetkyFixedParameter typu cFile – ked nebol editovateľný, tak sa nedalo pohybovať v náhľade ani otvoriť súbor
AndroidChangedPlánovač/kalendár – Na niektorých typoch telefónov nešlo posúvať sa medzi obdobiami gestami, pridané tlačidlá na zmenu obdobia
VšetkyChangedDetail – pri zobrazení náhľadu dokumentu je tento možné zobraziť na celú obrazovku