3.37 (37) – 06.07.2022


PlatformyTypPopis
VšetkyNewPIN aplikácie – je možné nastaviť zadávanie PINu v aplikácii, viac informácií
VšetkyNewOverovanie zariadenia – implementovaná viacfaktorová autentifikácia (2FA) vo forme overovania zariadenia. V prípade prihlasovania používateľa cez nové/neznáme zariadenia musí prebehnuť 2FA, na prihlasovací e-mail používateľa je poslaný kód, ktorý musí zadať do aplikácie pre overenie daného zariadenia (pre nastavenie kontaktujte svojho partnera pre ERPIO)
VšetkyNewAutomatické obnovovanie set-u. Je možné cez metadata akcie, pridaním záznamu s názvom AutoRefreshEnabled a hodnotou true zapnúť pre daný cieľový set, aby sa automaticky znovunačítaval, viac informácií
VšetkyNewNový typ špeciálnej akcie – SendMail, ktorá slúži na vyvolanie novej správy v predvolenom e-mailovom klientovi na zariadení, viac informácií
VšetkyNewParameter akcie typu cSET – ak použijem na pomenovanie mapovacích parametrov názov končiaci _h, tak hodnota tohto poľa sa nebude zobrazovať v texte vyberača v aplikácii
Všetky NewZobrazenie ako zoznam teraz tiež zobrazuje dátum sformátovaný podľa masky zadanej do poľa Data Format String v nastaveniach stĺpcov v Datasource
VšetkyNewNový typ špeciálnej akcie – ShareUrl – akcia na použitie funkcie zdieľania linku/URL adresy na zariadení, viac informácií
VšetkyNewNový typ špeciálnej akcie – ShareText- akcia na použitie funkcie zdieľania ľubovolného textu na zariadení, viac informácií
VšetkyNewDetail – pri zobrazení náhľadu dokumentu je možné zväčšiť náhľad použitím tlačidla
VšetkyNewParametre akcie typu cDateTime a cDate – je možné pomocou poľa MaskDef v extended nastaviť formát pickeru v aplikácii, napr. hodnota dd.MM.yyyy HH:mm nastaví 24 hodinový formát času
VšetkyNewMožnosť nastavenia akcie typu Edit tak, aby sa nezobrazil editor, viac informácií
VšetkyNewMožnosť po spustení akcie sa rozhodnúť na základe dostupných údajov, že ktorá akcia sa má spustiť, viac informácií
VšetkyFixedParametre akcie typu cDateTime a cDate – v niektorých prípadoch sa po vypnutí Null hodnoty nenastavil aktuálny dátum a čas alebo posledná zadaná hodnota, rozšírená kontrola na prázdny dátum
IOSFixedParametre akcie typu cDateTime a cDate – pri použití voľby EvOnChanged sa po každej zmene, či už dňa/roku/mesiaca/hodiny/minuty zatvoril picker, zmenené nastavenie hodnoty až po ťuknutí na Hotovo
Windows,AndroidFixedParameter akcie typu cSET – v prípade multiselect-u sa po zmene vybraných hodnot tieto hodnoty vymazali
IOSFixedOdosielanie SMS nefungovalo na zariadeniach s IOS – zmenené na rozšírený protokol. Pridaná možnosť cez parameter @Message predvyplniť text správy (táto možnosť je dostupná pre všetky platformy)
VšetkyFixedZobrazenie ako zoznam – v prípade zobrazenia checkboxov, tieto neboli správne zarovnané doprava/doľava.
VšetkyChangedImage editor – ak sa použila editácia obrázku, názov výsledného obrázku po uložení sa vždy zmenil na sig.png. Upravené tak, aby sa zachoval pôvodný názov (v prípade, že ho obrázok má)