Plugin e1_SendMail


Plugin pre prácu s mailami. Okrem odosielania cez SMTP umožňuje aj načítavanie cez IMAP.

Inštalácia pluginu

Stiahnuť

Odosielanie (SMTP)

Je potrebné vytvoriť dátovy zdroj, zdrojom bude plugin e1_SendMail.

Dátový zdroj nazveme podľa potreby a v ďalšom kroku vyberieme model Sending e-mail (SMTP)

Cez tlačidlo na prácu s parametrami (…) nastavíme potrebné parametre pre SMTP server

Po zadaní uložíme a vyskúšame tlačidlom Odoslať (Send), či nám plugin odpovie. V prípade úspešného výsledku (POZOR neznamená, že sú zadané hodnoty parametov správne na pripojenie sa k SMTP serveru, znamená len, že MW úspešne komunikuje s pluginom) sa zobrazia stĺpce s informáciou o plugine.

Pri úšpesnom výsledku prejdeme k ďalšiemu kroku stlačením tlačidla Ulož s aktualizáciou (Save with update), kde sa nám zobrazia dané stĺpce, uloženie potvrdíme tlačidlom Save&Create new SET, ktorým rovno vytvoríme potrebný set. V sete vyberieme všetky stĺpce a uložíme.

Nad set-om je potrebné vytvoriť akciu na odosielanie mailu. Je tam predpripravená akcia s názvom Send message, po kliknutí na tlačidlo so šípkou dolu sa predvyplnia hodnoty v akcii. Je potrebné zmeniť typ akcie na Edit

Pre odoslanie je potrebné vyplnit parametre ako adresáta (@to), predmet (@subject) a telo správy (@body). Môžu byť napĺňané štandardnými spôsobmi, či už z hodnôt stĺpca v sete (Column Value), editáciou používateľom (Editable) atď.

Uložíme a vyskúšame akciu

Ak sme všetko nastavili správne, mali by sme obdržať mail

IMAP správy

Plugin podporuje parameter @filter, kde sa dajú použiť príkazy na filtrovanie správ

 • ALL – return all messages matching the rest of the criteria
 • ANSWERED – match messages with the \\ANSWERED flag set
 • BCC “string” – match messages with “string” in the Bcc: field
 • BEFORE “date” – match messages with Date: before “date”
 • BODY “string” – match messages with “string” in the body of the message
 • CC “string” – match messages with “string” in the Cc: field
 • DELETED – match deleted messages
 • FLAGGED – match messages with the \\FLAGGED (sometimes referred to as Important or Urgent) flag set
 • FROM “string” – match messages with “string” in the From: field
 • KEYWORD “string” – match messages with “string” as a keyword
 • NEW – match new messages
 • OLD – match old messages
 • ON “date” – match messages with Date: matching “date”
 • RECENT – match messages with the \\RECENT flag set
 • SEEN – match messages that have been read (the \\SEEN flag is set)
 • SINCE “date” – match messages with Date: after “date”
 • SUBJECT “string” – match messages with “string” in the Subject:
 • TEXT “string” – match messages with text “string”
 • TO “string” – match messages with “string” in the To:
 • UNANSWERED – match messages that have not been answered
 • UNDELETED – match messages that are not deleted
 • UNFLAGGED – match messages that are not flagged
 • UNKEYWORD “string” – match messages that do not have the keyword “string”
 • UNSEEN – match messages which have not been read yet

Plugin podporuje parameter @search, hodnotu ktorého sa snaží vyhľadať nasledovne:

SubjectContains(search).Or(SearchQuery.FromContains(search)).Or(SearchQuery.ToContains(search)).Or(SearchQuery.BodyContains(search));

Plugin podporuje parameter @youngerThanInSeconds, pomocou ktorého môžeme určiť, že sa majú čítať len správy novšie ako zadaný počet sekúnd. Napr. vráť mi správy za posledné 2 hodiny, tak zadám 7200